Ungdomsmottagningar

Våra ungdomsmottagningar vänder sig till ungdomar mellan 12-22 år.

Mottagningarna bedrivs i Region Stockholms regi eller i samverkan med kommunen där landstinget svarar för barnmorske- och läkarinsatser och kommunen för kuratorsinsatser.

Vårt uppdrag är att främja en god och säker sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem bland ungdomar.

Uppdraget omfattar också att bedriva ett utåtriktat hälsofrämjande arbete, framför allt mot skolklasser i upptagningsområdet.

Vilket skydd passar dig?

Hormoner? Dagliga kom ihåg? Långsiktigt skydd? Hitta det preventivmedel som passar dig och din kropp bäst.