Ungdomsmottagningar

Våra ungdomsmottagningar vänder sig till ungdomar mellan 12-22 år.

Mottagningarna bedrivs i Region Stockholms regi eller i samverkan med kommunen där landstinget svarar för barnmorske- och läkarinsatser och kommunen för kuratorsinsatser.

Vårt uppdrag är att främja en god och säker sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem bland ungdomar.

Uppdraget omfattar också att bedriva ett utåtriktat hälsofrämjande arbete, framför allt mot skolklasser i upptagningsområdet.

Här hör vi några ungdomar som berättar om sina erfarenheter av mötet med ungdomsmottagningen.

Ungdomar berättar

Vilket skydd passar dig?

Hormoner? Dagliga kom ihåg? Långsiktigt skydd? Hitta det preventivmedel som passar dig och din kropp bäst.