Reumatologi

För dig som har, eller tror att du kan ha, reumatisk sjukdom. 

Centrum för reumatologi är en specialistmottagning för utredning och behandling av artritsjukdomar, till exempel ledgångsreumatism, psoriasisartrit och ryggreumatiska sjukdomar. 

För att bli patient hos oss behöver du en remiss från din läkare. Du som redan får behandling för din artrit är välkommen att vända dig till oss.

Vi tar också emot dig som har gått igenom en utredning hos din läkare eller vårdcentral, vilken tyder på att du kan ha artritsjukdom. Hos oss får du då specialistbedömning av en reumatolog. 

Akademiskt uppdrag

Centrum för reumatologis uppdrag är att säkerställa tillgången på reumatologisk specialistvård samt att knyta forskning och utbildning närmare vården av patienter med tidiga ledbesvär. I detta samarbetar vi med bland andra Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Vi har även ett särskilt uppdrag i att utveckla och testa nya e-hälsolösningar och arbetssätt i nära samarbete med patienter.