Rehabilitering

Du som har varit eller fortfarande är sjuk eller är skadad kan behöva rehabilitering. Hos oss får du hjälp individuellt eller i grupp. Du behöver ingen remiss för att komma till någon av våra mottagningar.

Rehabilitering är vård som hjälper dig att få tillbaka så mycket av din fysiska och psykiska förmåga som möjligt. En del sjukdomar är tyvärr kroniska och kan inte botas helt och hållet. Men även då kan rehabilitering hjälpa dig till en så bra livskvalitet som det är möjligt för dig att uppnå.

Några exempel på rehabilitering är:

  • Sjukgymnastik
  • Arbetsterapi
  • Minnesträning
  • Kiropraktik
  • Stresshantering

Målet är att du ska få tillbaka eller behålla så bra rörlighet som möjligt. Vårt fokus är alltid att främja hälsa och förebygga sjukdom och skador.

Välkommen till oss

Du behöver ingen remiss för att söka till någon av våra mottagningar. Hos oss får du hjälp både individuellt och i grupp. Kan du av medicinska skäl inte ta dig till mottagningen så kan vi ofta erbjuda hembesök.

För att hjälpa dig på alla nivåer samarbetar vi med andra vårdgivare som till exempel vårdcentraler, barnavårdscentraler, hemtjänst och biståndshandläggare. Tillsammans med dig planerar vi och arbetar ihop för att uppnå målen med din rehabilitering.

Kunskap ger kontroll

Förutom mer handfast vård som till exempel sjukgymnastik så erbjuder vi också olika typer av utbildningar. Där får du lära dig mer om din sjukdom eller skada, hur den kan behandlas och vad du själv kan göra för att må bättre. Det varierar något mellan mottagningarna vilka utbildningar vi erbjuder.

Hjälpmedel

Du kan få olika hjälpmedel som kan hjälpa dig, både på kort och längre sikt. Du kanske till exempel behöver kryckor efter en knäoperation, eller en rollator som gör att du kan röra dig säkrare. Vi hjälper dig att hitta rätt hjälpmedel för att ditt dagliga liv ska fungera så bra som möjligt.

Vi som jobbar här

På våra mottagningar träffar du arbetsterapeuter, dietister och sjukgymnaster. På många av mottagningarna finns också kiropraktorer, kuratorer, logopeder och lymfödemterapeuter.

Vi har också specialiserade neuroteam som hjälper dig som gått igenom en stroke eller annan neurologisk sjukdom.