Hjälpmedel Stockholm

Hjälpmedel Stockholm är en hjälpmedelsverksamhet för personer i södra delen av Stockholms län som har behov av bland annat rullstol, gånghjälpmedel, elrullstol, epilepsilarm och TENS-apparat.

Från behov till valt hjälpmedel

Med medicinsk kunskap i kombination med god kännedom om det utbud av hjälpmedel och de anpassningsmöjligheter som finns, erbjuder våra hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker råd och stöd till förskrivare vid val av hjälpmedel till patient.

Det sker främst genom utprovningshjälp, rådgivning och informationsmaterial. Hjälpmedel Stockholm anordnar även kontinuerligt utbildningar för förskrivare, för att sprida den kunskap som krävs för att ge patienter säkra och behovsanpassade hjälpmedel.

Kontakta Hjälpmedel Stockholm

Telefon: 08-123 476 00
Telefontid: 8-16.30