Habilitering och Hälsa

Habilitering och Hälsa ger råd, stöd och behandling till dig som har livslång funktionsnedsättning.

Syftet med habiliteringen är att du ska kunna vara så självständig som möjligt och delta i samhällslivet. 

Även du som är närstående till eller arbetar med någon som har funktionsnedsättning kan få stöd hos oss. 

Vi är en specialiserad verksamhet som ofta kompletterar det stöd du får från exempelvis kommunen eller din vårdcentral. Hos oss finns också Tolkcentralen som förmedlar teckenspråkstolkar och skrivtolkar.