Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Förbrukningshjälpmedel i hemmet är en av fyra hjälpmedelsverksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Verksamheten bedriver och ansvarar för hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel till patienter som utför sjukvårdsinsatser i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal.

Förbrukningshjälpmedel är en liten enhet på cirka 40 personer, men tillhandahåller hjälpmedel för cirka 134 000 patienter per år och har kontakt med 2500 förskrivare.

Hjälpmedelssortiment

De här hjälpmedelssortimenten ansvarar verksamheten för:

  • inkontinenshjälpmedel
  • diabeteshjälpmedel
  • hjälpmedel för nutrition
  • förband- och sårvårdsmaterial
  • kompressionsmaterial

Kontakt med Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Telefon: 08-123 366 50