Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Uppdraget omfattar att förse förbrukningshjälpmedel till patienter som utför sjukvårdsinsatser i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal samt hantera barnnutritionsprodukter.

Verksamheten bedriver och ansvarar för hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel till patienter som utför sjukvårdsinsatser i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal. Verksamheten ansvarar också för hantering av barnnutritionsprodukter.

Förbrukningshjälpmedel är en liten enhet på cirka 40 personer, men tillhandahåller hjälpmedel för cirka 134 000 patienter per år och har kontakt med 2500 förskrivare.

Hjälpmedelssortiment

De här hjälpmedelssortimenten ansvarar verksamheten för:

  • inkontinenshjälpmedel
  • diabeteshjälpmedel
  • näring för personer 16 år och äldre
  • förband- och sårvårdsmaterial
  • kompressionsmaterial
  • hjälpmedel för nutrition.

 

Kontakt med Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Telefon: 08-123 366 50