Barn- och ungdomspsykiatri, BUP

BUP Stockholm är en av världens största sammanhållna barn- och ungdomspsykiatriska organisationer. 

BUP har lokala mottagningar i hela länet dit föräldrar och ungdomar kan vända sig. Du behöver inte remiss för att kontakta någon av de lokala mottagningarna. 

Orsakerna till att barn och unga mår psykiskt dåligt är många och varierande. För oss på BUP är det viktigt att alltid se till den unika situation som varje barn, ungdom och familj befinner sig i och valet av behandling görs därför alltid i dialog med dem. 

Vår målsättning är att vården ska präglas av helhetssyn, delaktighet och kvalitet. Vi erbjuder olika former av behandling, till exempel:

  • rådgivande samtal
  • familjeterapi
  • individuell terapi
  • olika gruppbehandlingar 
  • läkemedelsbehandling 
  • beteendeträning

Våra psykologer bidrar även med konsultation till mödra- och barnhälsovården. Familjer med spädbarn som har svåra anknytningsproblem kan få samspelsbehandling, enskilt eller i grupp.

Vi som jobbar på BUP

På de lokala BUP-mottagningarna arbetar psykologer, socionomer, läkare och sjuksköterskor som är specialister inom barn- och ungdomspsykiatri. Vi arbetar med olika former av stöd och behandling för att hjälpa familjen och barnet eller tonåringen att fungera bra i sin hemmiljö, bland kamrater och i skolan.

Tillsammans är vi drygt 1 000 anställda som under ett år möter ungefär 20 000 barn, unga och deras familjer.