Barnmorskemottagningar

Våra barnmorskemottagningar finns i alla kommuner i Stockholms län. 

Barnmorska på barnmorskemottagning visar en bebis placering i livmodern.

Hos oss är alla lika välkomna, oavsett sexuell läggning, familjekonstellation, religion eller bakgrund.

Några av våra mottagningar anordnar särskilda träffar för exempelvis samkönade par eller ensamstående blivande föräldrar. Vi kan också erbjuda föräldragrupper på olika språk.

Vi erbjuder 

  • Abortrådgivning
  • Egen barnmorska 
  • Fosterdiagnostik 
  • Föräldrautbildning
  • Mödravård på alla språk 
  • Personlig rådgivning om preventivmedel
  • Provtagning för klamydia, hiv eller gynekologiskt cellprov 

Vi har ett nära samarbete med barnavårdscentralerna och med läkare, psykologer och andra specialister.