Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet, ASIH, är ofta ett alternativ till vård på sjukhus för den som har en allvarlig eller kronisk sjukdom som kräver täta kontakter med vården dygnet runt.

Den avancerade vården i hemmet även kallad ASIH är en frivillig vårdform som betyder att du kan få samma sjukvård i ditt hem som på sjukhus.

ASIH vänder sig till personer över 18 år och finns till för dig som har en allvarlig kronisk sjukdom eller flera sjukdomar med besvärande symtom.

För att bli patient hos oss behöver du en remiss från din läkare.

Kontakt dygnet runt

ASIH ger dig möjlighet till kontakt med läkare och sjuksköterska dygnet runt veckans alla dagar. Vår målsättning är att ta hand om hela människan: dina fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov, för att du ska kunna få en så bra livskvalitet som möjligt. 

Två vårdavdelningar

I anslutning till våra ASIH verksamheter har vi två vårdenheter med inriktning på specialiserad palliativ heldygnsvård, de finns på Jakobsbergs sjukhus och i Långbro Park. 

Palliativ vård är lindrande vård och behandling för dig som har en obotlig sjukdom. 

Fotograf/Illustratör: Yanan Li