Cancerrehabilitering

Centrum för cancerrehabilitering ger dig med behov av cancerrehabilitering en samlad, strukturerad och fördjupad kartläggning, planering och åtgärder från flera professioner i samråd.

Som patient har du tillgång till ett multiprofessionellt team med läkare, psykolog, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut och specialistsjuksköterska.

Cancerrehabilitering är ett samlingsnamn för att de åtgärder som syftar till att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och själsliga följderna av det man gått igenom. Det kan handla om åtgärder för att återfå fysisk funktion och att öka livskvaliteten.

Centrumet, som är en del i regionens cancerplan, har också ett utvecklingsuppdrag och ska bedriva cancerrehabilitering i team med forsknings- och utbildningsperspektiv.

Vi välkomnar patienter från hela Stockholms län. Till oss kommer du via remiss från läkare eller sjuksköterska på den mottagning där du får din cancerbehandling, eller från husläkare. 

Vi har även ett uppdrag att ta fram e-tjänster, nätverkssjukvård och standardiserade processer för cancerrehabilitering.