Upphandling

Stockholms läns sjukvårdsområde bedriver upphandlingar affärsmässigt och effektivt så att varor och tjänster erhålls till rätt pris och kvalitet vid rätt tidpunkt.

Som all offentlig verksamhet lyder vi under lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Upphandling inom offentlig sektor syftar till att göra affärer som är ekonomiska, öppna och rättvisa. Inom Stockholms läns sjukvårdsområde gäller som huvudregel att varor och tjänster bara får köpas (avropas) från upphandlade avtal. 

Varje år köper vi varor och tjänster för cirka tre miljarder kronor.

Du som är intresserad av att lämna anbud på våra upphandlingar hittar information under Aktuella upphandlingar.