Palliativt kunskapscentrum

Det palliativa kunskapscentrumets syfte är att utgöra en kunskapsbank för palliativa frågor och är samfinansierat mellan Stockholms län och kommunerna Danderyd, Ekerö, Nacka, Nykvarn, Salem, Solna, Sollentuna och Stockholms stad.

Uppdragen kan delas upp i följande:

  • Sammanställa kunskap, från aktuell forskning och utvecklingsarbete, så att forskningsresultat omsätts till praktik.
  • Informera, utbilda, utveckla/driva palliativa frågor, stöd och rådgivning för att sprida och öka kunskapen om palliativ vård hos alla personalgrupper som vårdar palliativa patienter.