FOU nu

FOU nu bedriver forskning om äldrevård, även kallat geriatrik.

Vi arbetar med forskning och utveckling för äldre personer inom vård och omsorg, samt för vissa funktionshindrade. I vårt uppdrag ingår också att arbeta med utveckling av den geriatriska vården inom Stockholms läns landsting. 

Kärnan i vårt arbete är att integrera ett vetenskapligt förhållningssätt i det vardagsarbete som sker inom vård och omsorg. 

FOU drivs av Stockholms läns landsting tillsammans med kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby.