Centrum för hälsoekonomi informatik och sjukvårdsforskning

Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) består av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) och Hälsoekonomi.

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)

Vi erbjuder expertstöd och utbildning kring prevention av självmord för vården, psykiatrins vårdgrannar och beslutsfattare inom Region Stockholm. 

Vi arbetar även med analys och uppföljning av epidemiologiska data samt utveckling av metoder för att förebygga självmord.

Dessutom samarbetar vi med världshälsoorganisationen WHO när det gäller forskning om suicid, utveckling av metoder och stöd till implementering. Vi är ett av tre sådana centrum i världen och det enda i Europa. 

Hälsoekonomi

Vi fokuserar på hur resurser används inom samhället och hälso- och sjukvården. Syftet är att bidra till ett effektivt och jämlikt vårdutnyttjande samt förbättrad hälsa.

Analyserna baseras på hälsoekonomisk teori och metod med avsikten att göra denna kunskap lättillgänglig för politiker, administratörer, sjukvården och allmänheten.

Vi bevakar hälsoekonomiska frågor och följer upp flera reformer inom hälso- och sjukvården. I denna del analyserar vi konsekvenser av finansiering och organisation. Vi tittar också på utvecklingen av kostnader, produktivitet, tillgänglighet samt hälsorelaterad livskvalitet.

Gergö Hadlaczky

chef NASP

Clas Rehnberg

chef Hälsoekonomi