Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum är en sammanhållen plattform för kliniknära forskning, utveckling och undervisning inom barn- och ungdomspsykiatri.

Exempel på forskning som bedrivs är utveckling och utvärdering inom områden som internetförmedlad behandling, läkemedelsbehandling vid adhd, neurofeedback vid adhd och social färdighetsträning vid autism. Centret drivs i samverkan mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting.

Centret har en nära samverkan med ordinarie klinisk verksamhet och rymmer tre verksamheter under samma tak: BUP FUNK, BUP KIND och BUP CPF.