ESF-Projekt

ESF-projekt

ESF-projektet är ett kompetensutvecklingsprojekt inom digitalisering som pågår 2020-2023 med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF).

Nätverksmodell med dialogseminarier
Projektet bygger på en nätverksmodell för lärande där kompetensutvecklingen sker genom dialogseminarier på arbetsplatsen. Dialogseminarierna sker i små tvärprofessionella grupper och ger tid för diskussion och reflektion kring arbetssätt kopplat till de digitala verktyg och system vi har. Seminarieinnehåll kommer att publiceras på den här webbplatsen vartefter dessa är klara att börja användas.

Denna webbplats är under uppbyggnad och kommer att uppdateras löpande.

Europeiska socialfonden (ESF)