Projekt Digital kompetens 2021-2022

Projekt ”Digital kompetens” delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat stöd under 2021-2022 till Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Södertälje sjukhus, Norrtälje Tiohundra och Södersjukhuset.

Projektet bygger vidare på modellen i tidigare "Kompetenslyftet eHälsa" och "eHälsalyftet". Modellen bygger på medarbetarledda Digitaliseringsträffar med innehåll som konkret ska underlätta arbetet i vården. Verksamhetens behov styr innehållet och kompetensutvecklingen sker i sk "train the trainer"-modell. Målgruppen för initiativet är vårdens medarbetare och chefer, totalt beräknas 16.000 deltagare i Digitaliseringsträffar per termin.

Vid önskemål om mer information skriv till vår Funktionsbrevlåda digital.kompetens.slso@sll.se

Europeiska socialfonden (ESF)